Solarne elektrane

Status povlašćenog proizvođača mogu steći pravna lica i preduzetnici koja obavljaju energetsku delatnost proizvodnje električne energije u sledećim vrstama elektrana:

 1. hidroelektrani instalisane snage do 30 MW;
 2. hidroelektrani na postojećoj infrastrukturi instalisane snage do 30 MW;
 3. elektrani na biomasu;
 4. elektrani na biogas;
 5. elektrani na biogas životinjskog porekla;
 6. elektrani na deponijski gas i gas iz postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda;
 7. elektrani na vetar;
 8. solarnoj elektrani, odnosno elektrani na energiju sunčevog zračenja;
 9. geotermalnoj elektrani;
 10. elektrani na otpad;

Maksimalna ukupna instalisana snaga solarne elektrane za koju se može steći status povlašćenog proizvođača, odnosno privremeni status povlašćenog proizvođača ograničava se na 10 MW, i to nasledeći način:

 • 2 MW u elektranama na energiju sunčevog zračenjana objektima pojedinačne snage do 30 kW;
 • 2 MW u elektranama na energiju sunčevog zračenja na objektima pojedinačne snage od 30 kW do 500 kW;
 • 6 MW u elektranama na energiju sunčevog zračenja na zemlji.

Podsticajna otkupna cena(c€/kWh) u zavisnosti od vrste elektrane:

 • Solarne elektrane na objektima do 30kW instalisane snage – 20.66
 • Solarne elektrane na objektima od 30kW do 500kW instalisane snage – 20.94
 • Solarne elektrane na zemlji preko 500kW instalisane snage – 16.25

Postanite povlašćeni proizvodjač. Električnu energiju koju proizvedete vašim fotonaponskim sistemom prodajte u javnu mrežu po povlašćenoj tarifi. U svakom slučaju ne samo da fotonaponskim sistemima štedimo novac već možete i zaraditi.

Šta je potrebno od opreme da bi ste napravili Vašu solarnu elektranu?

 1. Solarni paneli – pretvoriće sunčevo svetlo u jednosmernu struju.
 2. Mrežni invertor – Jednosmerna struja proizvedena putem solarnih panela se putem invertora pretvara u naizmeničnu struju kompatibilnu sa strujom u javnoj mreži.
 3. Brojilo električne energije – Brojilo umreženog sistema instalirano je pored postojećeg brojila električne energije. Ono meri količinu električne energije u kWh koji se puštaju u javnu mrežu i pokazuje koliko je proizvedeno električne energije putem fotonaponskog sistema.
solarna elektrana

Solarna elektrana instalisane snage 5kW na krovu objekta

Sistem se sastoji od 18 solarnih panela, povezanih na takav način da čine ukupnu instalisanu snagu od 4.68kW. Ovakav sistem na mesečnom nivou u proseku donosi zaradu od oko 15,000.00dinara. Potrebno 29m2 krovne površine.

Vrednost sistema:5.894,40€

PDV je uračunat.

U vrednost investicije nisu uračunati troškovi montaže, konstrukcije i prateće opreme za montažu.

Period isplativosti investicije je od 5 do 7 godina zavisno od vremenskih uslova.

solarna elektrana 001

Solarna elektrana instalisane snage 10kW na krovu objekta

Sistem se sastoji od 38 solarnih panela, povezanih na takav način da čine ukupnu instalisanu snagu od 9.88kW. Ovakav sistem na mesečnom nivou u proseku donosi zaradu od oko 29,000.00dinara. Potrebno 61m2 krovne površine.

Vrednost sistema:11,689.2€

PDV je uračunat.

U vrednost investicije nisu uračunati troškovi montaže, konstrukcije i prateće opreme za montažu.

Period isplativosti investicije je od 4 do 5 godina zavisno od vremenskih uslova.

solarna elektrana 002

Solarna elektrana instalisane snage 20kW na krovu objekta

Sistem se sastoji od 76 solarnih panela, povezanih na takav način da čine ukupnu instalisanu snagu od 19.76kW. Ovakav sistem na mesečnom nivou u proseku donosi zaradu od oko 58,000.00dinara. Potrebno 122m2 krovne površine.

Vrednost sistema:22.378,40€

PDV je uračunat.

U vrednost investicije nisu uračunati troškovi montaže, konstrukcije i prateće opreme za montažu.

Period isplativosti investicije je od 4 do 5 godina zavisno od vremenskih uslova.

solarna elektrana 003

Solarna elektrana instalisane snage 30kW na krovu objekta

Sistem se sastoji od 115 solarnih panela, povezanih na takav način da čine ukupnu instalisanu snagu od 29.90kW. Ovakav sistem na mesečnom nivou u proseku donosi zaradu od oko 75,000.00dinara. Potrebno 184m2 krovne površine.

Vrednost sistema:31.448,40€

PDV je uračunat.

U vrednost investicije nisu uračunati troškovi montaže, konstrukcije i prateće opreme za montažu.

Period isplativosti investicije je od 4 do 5 godina zavisno od vremenskih uslova.

solarna elektrana 004

Za svaki posao pružamo kompletne usluge počev od izrade idejnog projekta, pa sve do projekta izvedenog stanja.
Projekti licenciranih inženjera.
U našem timu su zaposleni licencirani inženjeri projektanti koji prate najnovije tendencije u projektovanju savremenih sistema, što garantuje kvalitetno obavljanje svih poslova iz oblasti projektovanja.
Našim klijentima pružamo podršku još u pre-sales fazi posla, kroz izradu idejnih projekata i edukaciju kako bi se obezbedila maksimalna efektivnost opreme u okviru sistema koji se projektuje.
Naša standardna praksa je i obavezna izrada projekata izvedenog stanja za sve projekte koje izvodimo.